...

[ سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

...

[ سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

.

[ سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۴ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

این را بدانید..

این را بدانید...

ما نه چپی هستیم ،نه احمدی نژادی ،نه معتدل

 ما پیرو ولایت هستیم

[ سه شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

مرگ بر امریکا

[ جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

.

[ جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]