...

[ چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ق.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

توحش مدرن!

[ چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۲۳ ق.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

به اقا بگوید از رفتن صحبت نکند

[ چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۲۰ ق.ظ ] [ ]
[ ۱نظر ]

با ولایت زنده ایم

[ چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ق.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

کاش اندکی اندازه این جوان لبنانی معنی ولایتمداری را می فهمیدیم...

[ چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ق.ظ ] [ ]
[ ۱نظر ]

...

[ دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵ ب.ظ ] [ ]
[ ۱نظر ]

قلبمان میشکند...

آقاجان .....
حرف رفتن مزن ای یار ،
دلم می شکند ...
گر نباشی تو علمدار ،
علم می شکند ...
تو تمامی امید دل مایی آقا ...

حرف رفتن که شود ،
لوح و قلم می شکند ...

لبیک یا خامنه ای

[ دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

ولایت فقیه

[ دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]